ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sergi Salonları

 

Neler Sergileniyor Zemin Kat Birinci Kat Hazine Odası Karaburun Kızılbel

Giriş katının sol koridorunda;
1 nolu salonda yer alan 8 vitrindeki sergileme Geç Kalkolitik döneme ait Bağbaşı eserleri sergilenmekte, Karataş-Semayük’ün İlk Tunç dönemi eserleri,  açık teşhirde aynı dönemlere ait mezar ve depolama kaplarından seçilmiş örnekler sergilenmektedir. 3 nolu salonda Karataş-Semayük mezarlık alanında bulunmuş olan 3 adet küp mezar özgün konumlarında içlerindeki iskeletlerle ve ölü hediyeleriyle birlikte çarpıcı bir atmosfer içerisinde sergilenmektedir.

I. Katın sağ koridorunda;
1 nolu teşhir salonunda Hacımusalar Höyük ve Karaçakır kazılarında bulunan eserler teşhir edilmekte, vitrinlerde Karaburun, Kızılbel ve Bayındır Tümülüs kazılarında elde edilen buluntular sergilenmektedir. 2 nolu salonda, Kuzey Likya Bölgesinde  oldukça rağbet gören yerel tanrılardan Kakasbos ,  12 yerel Tanrı , Helana ve Dioskurlar ın betimlendiği adak stelleri ile bazı yazıtlı taşlara ait örnekler sergilenmektedir. 3 nolu salonda Likya Şehir sikkeleri, Roma İmparatorluk Sikkeleri kronolojik bir düzen içerisinde sergilenmektedir. 4 nolu salonda Karaburun Mezar Odası kendi orjinal ölçülerinde rekonstrüksiyonu sergilenmektedir.
 

I. Katın sol koridorunda;
5 nolu salonda “ Yüzyılın Definesi “ olarak adlandırılan İ.Ö 5. Yüzyıl ( MÖ.480 – MÖ 460 ) Elmalı Definesine ait imitasyon örnekler sergilenmektedir. 6 nolu salonda Roma Bizans dönemine ait ev sunakları, adak stelleri lahit ve heykel parçaları günlük kullanıma ait kaplar takı ve tıbbi aletlerden seçilmiş örnekler sergilenmektedir. 7 nolu salonda Elmalı çevresinde bulunmuş Roma, Bizans Dönemine ait sütun başlıkları ve yekpare taştan oyulmuş değişik bir vaftiz teknesi sergilenmektedir.  8 nolu salonda Kızılbel Mezar Odası duvarlarının renkli resimleriyle rekonstrüksiyonu sergilenmektedir.