ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL YAYLA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

 

“Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri” tarihçeolarak yurdumuzda birinci sırada fakat organizasyonbakımından Kırkpınar’ dan sonra ikincidir. Güreştarihçesi Bölge Vakıf kayıtlarında“Toramanlar Vakfı” olarak bilinenHicri 822, Rumi 1419 tarihliNuh Çelebi’den gelen taşınmazmal varlığı vakfı yerine birleştirilenbugünkü Yeşil Camii yerinde bulunanMusalla Çevrik diye mahallenanılan arazinin güreş çayırlığı diyevakfiye hududunu belirlemiştir.Güreş tarihçesi çok eski yıllara kadargittiği sanılmaktadır. 
Güreşlerin bir başka yönü de, güreşyapılan yöre halkının maddi ve manevidesteği ile yine yöre halkına faydasağlayacak eserlerin yapılmış olmasıdır.Tespitlere göre Elmalı’da son otuzyıl içinde güreş gelirleri ile Elmalı Lisesi1. Kat yapımı, Elmalı Devlet Hastanesi,Elmalı içme suyuna Yardım, Spor Tesisleri,Elmalı Müzesi yapımları için maddikaynak sağlanmıştır.Elmalı Güreşleri bir kültür ve sanat şenlikleri olaraksürmektedir. Akşamları bir eğlence ve festival havasındageçmektedir. İlçe halkı ve köylerden gelenlerözellikle 1975’li yıllara kadar “Mehter Takımını” ve seyirlikoyun olan “Hart Hart Deveyi” izlemek için CumhuriyetMeydanını doldururlardı. Günümüzde ise, güreşlerinbaşlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar,sergiler düzenlenmektedir. Güreş günlerindenbirkaç gün öncesi, akşamları sanatçılar davet edilerekhalk konserleri verilmektedir.