ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kronoloji

 

Kronoloji nedir?

Kronoloji, olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, olayların tarihlenmesi ve raporlanması ile uğraşır.

Kronolojinin Önemi

Kronoloji özellikle bazı diğer bilim dalları için önemlidir. Çünkü tarih veya arkeoloji gibi bazı bilimlerde tekil bir bilgi çoğu zaman bir anlam ifade etmemekle birlikte farklı bilgiler kronolojik olarak sıralandığında aynı dönemlere denk gelen bulgular ilişkilendirilerek anlamlı sonuçlara ulaşılabilir. Özellikle arkeolojik bulguların tarihlerini belirlemek için kullanılan bir çok yöntem vardır. Kullanılan bu yöntemlerden en geçerlisi “radyo karbon” ile zaman tayinidir. Üzerinde yaşadığımız dünya karbon asıllı madde ve canlılardan oluştuğundan tarihi belirlenmek istenen obje veya kalıntının “karbon – 14” oranına bakılarak tarih belirlemesi yapılabilmektedir. Yine kemiklerin yaşları, genellikle sahip oldukları florin noktasından hareket edilerek bulunur. Bu ve benzer metodlar her geçen gün daha hassaslaştırılmakta ve sonuçların doğruluk oranları her geçen gün artmaktadır.